Planer

Her finner du Utviklingsplan for næring samt handlingsprogrammet vedtatt 02.12.20.
Her finner du arealplan.
Her finner du infomrasjon om næringsareal (tomtekart, kommunalt areal).

Næringsforeningen «Mulighet i Målselv»

Vi kan sette deg i kontakt med næringsforeningen «Mulighet i Målselv».

Målselv Industribygg AS

Kommunen er hovedaksjonær i selskapet som har til formål å bidra til industriutvikling i kommunen.
Ta kontakt med oss hvis du ønsker at vi skal formidle kontakt.