Personvernerklæring elektroniske skjema

Målselv kommune bruker kommuneforlaget sine elektroniske skjema.

Elektronisk lagring av personopplysninger kommer inn under lov om behandling av personopplysninger. Nedenfor ser du hvordan hensynet til personvernet blir behandlet når det gjelder KS-skjema:

Når du velger å bruke elektroniske skjemaer i KS-skjemabasen, gjør vi det vi kan for å gi deg korrekt informasjon om skjemaene og måten resultatene blir behandlet på. Det er KS som har utviklet skjemaene og som driver dem i samarbeid med Kommuneforlaget AS. Ingen personopplysninger blir samlet inn gjennom KS-skjemakatalog via elektroniske skjemaer uten at du på forhånd er gjort kjent med det og har gitt tillatelse til det. Du gjør dette som ei aktiv handling på den måten at du krysser av for at du kjenner til retningslinjene våre for behandling av personvernet, og at du innlednings (på den første siden) i alle skjemaene godkjenner måten opplysningene blir behandlet på.

Når du har krysset av og velger å benytte de elektroniske skjemaene våre, godkjenner du at personopplysningene om deg (for eksempel navnet ditt eller e-postadressen din, dersom du har ført opp disse) blir samlet inn av kommunen.

De svarene du gir, vil bli behandla konfidensielt med mindre du har gitt samtykke til det motsatte. Dersom du velger å avbryte et av skjemaene våre mens du fremdeles holder med å fylle det ut, vil du får spørsmål om du ønsker å lagre skjemaet, og deretter vil du få oppgitt en referansekode. Når du ønsker å fortsette utfyllingen av skjemaet, legger du denne koden inn på den første sida i skjemaet, og du kommer tilbake til der du sist var i skjemaet. I mellomtida er ingen av dataene tilgjengelige for saksbehandling. Dette skjer ikke før du velger å klikke på «send»-knappen på den siste sida i skjemaet. Du godkjenner med dette at alle opplysningene blir sendt til kommunen.

Alle data blir krypterte før de blir overført mellom datamaskinen din og serverene våre. Trygghetsnivået er det samme som i de fleste nettbankene (128 biter SSL-kryptering).

Du har rett til å få slettet opplysninger om deg selv som ikke er heilt nødvendige for saksgangen, dersom du ber om det.

Du bekrefter at du er over 18 år.

Har du spørsmål om denne personvernerklæringa, kan du ta kontakt med kundesenteret i Kommuneforlaget, telefon 24 13 28 50

Har du tilgang til e-post, kan du nytte: kundeservice@kommuneforlaget.no

Web levert av CustomPublish AS