Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
Hvis maksprisen er høyere enn 6% av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha redusert pris. 
Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6% av inntekten sin per barn. Kostpenger kommer i tillegg.

Gratis kjernetid
Alle 2-, 3-, 4- og  åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer grats oppholdstid i barnehagen per uke. 
Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids - eller heltidsplass. 
Fra 1.august 2023 er inntektsgrensen kr 615 590.
Fra 1.august 2024 er inntektsgrensen kr 642 700.


Søknad
Det må søkes om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid før hvert barnehageår.
Dette gjøres her via Foresattportalen,  samme plass som man søker barnehageplass.


Søknadsfrist
Det er ingen søknadsfrist for søknad om redusert foreldrebetaling. For å være sikret at søknader er behandlet før nytt barnehageår må søknaden være hos kommunen innen juli. Det er ikke mulig å søke før man har fått barnehageplass.

Reduksjon i foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknad med godkjent dokumentasjon er mottatt og behandlet av kommunen.
Søknad har ikke tilbakevirkende kraft.

Vedtak om redusert foreldrebetaling
Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett barnehageår om gangen.
Man må derfor søke om redusert foreldrebetaling for hvert barnehageår.

Barn med delt bosted
Ved delt bosted skal foreldrebetalingen beregnes ut i fra inntekten i husstanden der barnet er folkeregistrert. Den er den forelderen der barnet er folkeregistrert som må søke om redusert foreldrebetaling.

Endret inntekt
Hvis husholdningen har vesentlig og varig endring av inntekten, kan man legge ved annen dokumentasjon som vedlegg i søknaden.
Endringer kan være endringer i husholdningens sammensetning, endring i inntekt på annen måte m.m. 
Det må da sendes inn dokumentasjon på inntekten på nytt.

Veiledning
For mer informasjon om foreldrebetaling, reduksjon og moderasjon vises det til Utdanningsdirektoratets nettsider om foreldrebetaling i barnehage.

 

Ta kontakt med barnehagemyndighet i Målselv kommune dersom du har ytterlige spørsmål.