Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022

Kommunestyret i Målselv kommune har behandlet regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 i møte den 21.03.18.

Kommunestyret slutter seg til den fremlagte regionale næringsplanen for Midt-Troms 2018-2022, og iverksetting av planens strategiske tiltak.

Kommunestyret ber rådmannen følge opp planen i kommunens egne planer for utvikling, samt ved rullering av økonomiplanen.

 

Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022

Planen finnes under aktuelle dokumenter til høyre eller her

Web levert av CustomPublish AS