Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Status snøskuterløypene

Da er snøskutersesongen 2019 over for denne gang og vi ønsker å takke alle involverte parter for en flott sesong!
Videre ser vi frem til åpning av rekreasjonsløypene for snøskuter 15.02.2020.
I tiden fremover vil kommunen jobbe med å etablere bedre rutiner for åpning/stenging samt klargjøring av neste års sesong etter nye løypebestemmelser! I mellomtiden les dere gjerne opp på de nye løypebestemmelsene her!

Viktig informasjon fra Norkring

Vinteren har kommet for fullt og i den forbindelse ønsker vi å informere om fare for isnedfall fra våre stasjonsanlegg.

Logo Norkring

Regional landbruksplan

Regionrådet holder idag en konferanse om behov og ønske om å få på plass en regional plan for jord- og skogbruk samt reindrift. Reindrifta ser det som historisk spennende å øke kunnskapsgrunnlaget og se samarbeidsmuligheter.

 

Alle faglag  og representanter fra organisasjoner for reindrift, jord- og skogbruk i regionen er invitert.

Innledninger holdes av representanter for Fylkesmannen og statskog

Regional landbruksplan

Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022

Kommunestyret i Målselv kommune har behandlet regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 i møte den 21.03.18.

Kommunestyret slutter seg til den fremlagte regionale næringsplanen for Midt-Troms 2018-2022, og iverksetting av planens strategiske tiltak.

Kommunestyret ber rådmannen følge opp planen i kommunens egne planer for utvikling, samt ved rullering av økonomiplanen.

 

Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022

Offisiell åpning av ny fløy på Bardufosstun

Ordfører Nils Ole Foshaug overrakte blomster til styreleder Jan Hugo Sørensen i Bardufosstun AS,  i forbindelse med offisiell åpning av ny romfløy på «tunet».

Ordføreren fremholdt viktigheten av «Tunet» som sted for ungdom som vil utvikle egne ferdigheter innen idretten, og de mulighetene som ligger i å være sammen med andre med felles interesser på et sted som Bardufosstun.

Mange vil  få glede av den nye romkapasiteten som nå er fullført og åpnet for publikum.

Åpning av ny romfløy på Bardufosstun

Plan- og næringsutvalget på befaring 2. oktober

Plan- og næringsutvalget var på befaring ved flere steinbrudd i Målselv, og møtte bl.a. daglig leder Roger Hansen ved Veidekke AS i Buktamoen steinbrudd og Frank Eriksen i Målselv Maskin & Transport i steinbruddet på Sandbakken.

Utvalget fikk orientering om planlagt drift for årene fremover, sikringstiltak og reguleringsplanarbeidet.

Plan- og næringsutvalget på befaring

Landbruket må høyne brannberedskapen

Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet.

Brent traktor