1. Informasjon/sekretariat

 2. Sentraladministrasjon - deretter får du følgende tastevalg:
  1. Skatt/Boligkontor - deretter får du følgende tastevalg:
   1. Eiendomsskatt
   2. Skatt
   3. Boligkontor
     
  2. Lønn/personal - deretter får du følgende tastevalg:
   1. Lønn
   2. Personal
     
  3. Kommunedirektør/stab/næringssjef - deretter får du følgende tastevalg:

   1. Kommunedirektør
   2. Kommunalsjef oppvekst
   3. Kommunalsjef helse
   4. Næringssjef
   5. Personal- og organisasjonssjef
   6. Økonomisjef
     
 3. Teknisk - deretter får du følgende tastevalg:

  1. Byggforvaltning
  2. Byggesak
  3. Landbruk/skog - deretter får du følgende tastevalg:
   1. Landbruk
   2. Skog
     
  4. Plan, oppmåling/kart, deling/seksjonering - deretter får du følgende tastevalg:
   1. Kart/oppmåling
   2. Deling/seksjonering
   3. Plan
     
  5. Vei/Vann/Avløp - deretter får du følgende tastevalg:
   1. Vei
   2. Vann/avløp
     
  6. Brann/feiing - deretter får du følgende tastevalg:
   1. Brannsjef
   2. Feier
     
 4.  Bo og oppfølging - deretter får du følgende tastevalg:

  1. Enhetsleder
  2. Tjeneste for funksjonshemmede
    
 5. Kultur- og idrett