Skatteoppkreveren i Målselv

Penger

Her finner du informasjon om skatteinnbetaling for privatpersoner, arbeidsgiverer og foretak.

Skatteoppkreveren i Målselv har ansvaret for å:

  • føre kommunen sitt skatteregnskap
  • innkreve utestående skatter og avgifter
  • legge fram saker for Skatt Nord og regionalt skatteutvalg
  • føre kontroll med kommunen sine arbeidsgivere

Skattebetaling

Beregn selv Kid-nummer til terminnbetalingene. Du trenger Kid-nummer til innbetaling av arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, utleggstrekk, tilleggsforskudd, restskatt og forskuddsskatt.

Kontantinnbetaling av skatt

Det er ikke lenger anledning å betale inn skatt i kontanter til Skatteoppkreveren.  Kommunens betalingsterminal kan fortsatt benyttes ved innbetaling av skatt.

Innbetaling av skatt fra utlandet

Vår bankforbindelse er Nordea Bank Norge ASA, Cash Management, Postboks 1166 Sentrum, 0107 OSLO

Swiftadresse: NDEANOKK IBAN: NO9863450719244 NB! Påse at beløpet sendes uavkortet til vår bankkonto.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Skatteoppkreveren i Målselv, Kommunehuset, 9321 Moen.
Besøksadresse: Kommunehuset, 9321 Moen.
Telefon: 77 83 77 00.
Mobil: 465 02 153/465 02 158
Meiladr: skatteavdeling@malselv.kommune.no

Kontonummer til skatteoppkreveren er: 6345.07.19244

Har du spørsmål vedr skattekort, selvangivelse eller ligning?

Kontakt: Skatteetaten på telefon 800 800 00. Endring/bestilling av skattekort kan gjøres på skatteetaten sine nettsider, www.skatteetaten.no

Forfall
Restskatten skal betales tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt ut til skattyter, likevel tidligst 20.august. Restskatt over kr 1000 betales i to terminer. Andre termin forfaller fem uker etter første forfall. Du får tilsendt betalingskort i posten.

Tilleggsforskudd

For å unngå renter på restskatt kan du betale inn tilleggsforskudd innen 31. mai i ligningsåret (det året skatteoppgjøret er ferdig).

Har du spørsmål om betaling av restskatt?
Dersom du ikke kan betale restskatten ved forfall er det viktig at du tar kontakt med skatteoppkreveren.

Dersom du tidlig blir klar over at du ikke klarer å betale restskatt ved forfall, bør du starte innbetalingen umiddelbart og ikke vente til forfall. Du kan da betale inn etterhvert som du har midler å avse.  På denne måten kan du unngå forsinkelsesrenter som påløper etter forfall, og evt innfordringstiltak som utleggstrekk og utleggsforretning. Informasjon om kontonummer og KID finner du på skattemeldingen (selvangivelsen).

Penger til gode? Har du penger til gode ved skatteoppgjøret vil du normalt få disse inn på konto kort tid etter at ligningen er lagt ut. Dersom du har bankkonto, vil det på den forhåndsutfylte selvangivelsen være foreslått et kontonummer som benyttes ved utbetaling av evt tilgodebeløp. Det er viktig at du sjekker dette.

Web levert av CustomPublish AS