P1000414

Skogen i Målselv kommune

Målselv er en av landsdelens største skogkommuner med om lag 651.000 dekar produktivt skogareal, fordelt på om lag 800 skogeiendommer.  Flere av disse eiendommene drives av aktive skogeiere, men en økende andel drives av skogsentreprenører.

Web levert av CustomPublish AS