Skolehelsetjeneste 1. - 10. klasse

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt kommunal deltjeneste til alle barn og unge i alderen 0-20 år.

skolebarn

Formålet med tjenesten er:

a) fremme psykisk og fysisk helse
b) fremme gode sosiale og miljømessige forhold
c) forebygge sykdom og skade

Hvilken kompetanse har helsesøster:

 • Forståelse for hvordan ulike faktorer av samfunnsmessig, miljømessig og personlig karakter skaper betingelse for helse.
 • Spesiell kompetanse i opplysnings-, veilednings- og rådgivningsvirksomhet for foreldre, barn, unge, grupper og lokalsamfunn.
 • Evne til å oppdage, støtte og veilede barn og unge som har behov for spesiell oppfølging pga sykdom, funksjonsnedsettelse, omsorgssvikt eller risiko for dette.
 • Samarbeidskompetanse med mange samarbeidspartnere i kommunen på individ- og systemnivå. Nærmeste samarbeidspartnere er lege, jordmor, fysioterapeut, barnehage- og skolepersonell, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og personell i barnevern.
 • Spesiell kompetanse på smittevern og vaksinasjonsarbeid.
 • Selvstendig rekvireringsrett for hormonell prevensjon (16-20 år) og vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet.

Hva gjør helsesøster i skolehelsetjenesten:

 • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning – individuelt og i gruppe.
 • Vaksinasjon.
 • Samarbeid med foreldre, skole og andre aktuelle instanser. (Vi har taushetsplikt!)
 • Miljørettede tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø.
 • ”Åpen dør” – være tilgjengelig for elevene, foresatte, ansatte.
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper.

Hver enkelt elev og foresatte, og lærer har i dag et større ansvar til å ta kontakt med helsesøster etter behov, fordi antall kontakter med elever i de ulike klassene er redusert. Helsesøster har dermed mindre muligheter til å ”oppdage” evt behov for oppfølging.

Program for skolehelsetjenesten i Målselv kommune finner du under aktuelle dokumenter til høyre på skjermen.

Kontakt med helsesøster

Helsesøster samarbeider med foresatte, elever og lærere etter ønsker og behov. Ta kontakt med helsesøster når det er noe du lurer på/bekymrer deg for og lignende.  Dersom dere ønsker kontakt med skolehelsetjenesten, er helsesøster tilgjengelig ved skolene som beskrevet under kontakt til høyre på skjermen.  Det er fint om vi får beskjed hvis dere ikke kan møte til avtalt tid !

Angående til– og fraflytting

Foresatte må selv melde flytting til folkeregisteret. Samtidig må de gi beskjed til helsesøster på helsestasjon/skolehelsetjenesten om hvor de flytter og ny adresse.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har plikt til å føre journal med helseopplysninger. Dette skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging av barnet/eleven. Foresatte/eleven har som hovedregel rett til innsyn, samt kopi av journalen (må betales). Hovedregelen er at journalen skal overføres ved flytting til ny skolehelsetjeneste.

Helsetjenesten har plikt til å melde vaksinasjoner som er utført til det sentrale dataregisteret SYSVAK, utviklet av Statens helsetilsyn.

Når eleven er syk og trenger legebehandling, må dere kontakte fastlege eller legevakt:

Andslimoen tlf. 77 83 25 00
Holt tlf. 77 83 26 00
Legevakt etter kl. 15.00, i Bardu
Nasjonalt legevaktnummer 116 117

Husk å få ny fastlege når du flytter til Målselv kommune.

Dette kan gjøres på disse nettsidene:

 

Web levert av CustomPublish AS