Elg

Informasjon fra Målselv viltnemnd

Nå er det like før årets høydepunkt, elgjakta.

Syk elg

Info til jaktlag om skrantesjuke (CWD) på elg og prøvetaking i Målselv kommune

Skrantesjuke er en prionsykdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr. Som jeger har du en sentral rolle i å bistå med å hindre smittespredning og å skaffe oversikt over hvor utbredt sykdommen er. Her er en oversikt over hva du trenger å vite om skrantesjuke i forbindelse med jakta 2016.

elg på vill ferd

Informasjon fra Målselv viltnemnd

Vedlagt , eller til høyre under aktuelle dokumenter finner dere informasjon fra elgmøte 14. september 2015

 

bilde av elg

Viltforvaltning

Målselv kommune er en stor skog og utmarkskommune og følgelig i viktig i viltsammenheng.  For å ta seg av viltsaker har kommunen ei viltnemd som velges av kommunestyret og følger kommunestyreperiodene.

Bilde kart

Forsøksprosjekt - Reduksjon av viltpåkjørsler

Viltpåkjørsler påfører påkjørt vilt store lidelser og samfunnet store kostnader.  I vårt området er det først og fremst elgpåkjørsler i perioden da elgen trekker inn til vinterbeitene som er mest alvorlige.

Web levert av CustomPublish AS