Personal- og lønn har ansvar for følgende hovedområder:

 • Personalutvikling og arbeidsgiverpolitikk
 • Rådgivning og støtte til enhetene i arbeidsgiverspørsmål, lov og avtaleverk
 • Tariffspørsmål, drøftinger og forhandlinger
 • Rekruttering
 • Lønn
 • Helse, miljø og sikkerhet, herunder sykefraværsoppfølging
 • Sekretariat for administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget

​​Informasjon og sekretariat har ansvar for følgende hovedområder:

 • Politisk sekretariat for alle politiske og kommunale utvalg
 • Tilrettelegging for arbeidet for følgende styrer og råd:
  • Kommunestyre
  • Formannskapet
  • Utvalg for plan og næring
  • Administrasjonsutvalg
  • Eldreråd
  • Råd for personer med funksjonsnedsettelser
  • Motorferdsel
  • Viltnemnd
 • Sekretariat for ordfører
 • Sekretariat for valg
 • Saksbehandler for skjenkebevillinger og skjenkeløyve
 • Saksbehandler for borgerlige vielser
 • Arkivtjeneste
 • Postmottak
 • Hjemmeside og sosiale medier
 • Fagansvarlige for ulike digitale system
 • Sentralbord
 • Kommune TV

IKT-tjenesten har ansvar for følgende hovedområder:

 • IKT drift og utvikling
 • IKT support
 • IKT sikkerhet
 • Bredbåndutvikling

Sikkerhet og personvern:

 • GDPR og personvern
 • Informasjonssikkerhet

Bolyst prosjekt:

 • Målsetting: skape økt tilflytting og bolyst i kommunen
 • Hovedverktøy: nettside, SoMe
 • Nettverksbygging, koordinere tiltak og aktiviteter:
  • Utvikle og drive prosjektet i nært samarbeid med ildsjeler i grendelag, frivillige foreninger, lokalt næringsliv, forsvaret og Målselv kommune
 • Kommunikasjon (innad i prosjektet og i kommunal drift)
 • Markedsføring via SoMe
 • Arrangementer