Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på sidenAnsattliste
Navn Tittel Telefon
Andslimoen bofellesskap 91359773
Andslimoen avlastning 92272952
Anita Stenseth Barnehagelærer med spesialpedagogiske oppgaver 92019164
Ann Evy Karlsen Miljøterapeut 92209879
Ann-Eva Hanssen Personal- og organisasjonssjef 90033777
Anne Kathrine Vorhaug Miljøarbeider 45257177
Anne Vedøy Nordmo Prosjektleder 46502147
Arne Mortensen Fagarbeider 92690923
Asbjørg Utby Enhetsleder kultur og idrett 90207827
Asle Lifjell Skogmester 46502146
Atle Andreassen Daglig leder 48027274
Aud Nystad Rådgiver Areal 92633360
Aud-Jorun Olsen Barnevernskonsulent 99376356
BOA 1 90794106
BOA 2 90858994
Bardufoss Brannstasjon 77896660 / 97049618
Beate Tråsdahl Fysioterapeut 93468704
Bengt-Magne Luneng Ordfører 40496970
Bjørg Johansen Konsulent 93468890
Britt Engseth Stangnes Leder Målselv helsestasjon 93468705
Britt Inger Fagerli Konsulent - startlån, bostøtte og gjeldsrådgiving 46502159
Camilla Helander Barnevernskonsulent 92409694
Caroline Nilssen Avd.leder Istind og Mauken 92272970
Cecilie Fossli Thomassen Avdelingsleder Bjørkeng oppvekstenter avd. barnehage 90815957
Daniel Kristoffersen IKT-konsulent 90581904
Elin Aas Kommunalsjef helse 92076940
Elin Gamst Inspektør Bardufoss ungdomsskole 93468870
Elin Rostadmo Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 93487598
Elin Slåli Teamkoordinator 46634918
Elisabeth Michalsen Larsen Miljøterapeut 48174716
Ellen Torill Espnes Landbruksleder 90657310
Ellinor Christensen Enhetsleder Heggelia/Noraførr barnehage 95870834
Elsa Jorid Holsæter Hovedverneombud 97984927
Erik Myre Kommunalsjef oppvekst 41553373
Erik Myrslett Rørlegger 40551991
Eva Rubbås-Risvik Enhetsleder/ Rektor Bjørkeng oppvekstsenter 99517093
Frank Vidar Olsen SFO leder Olsborg skole 93468847
Frode Løwø Skogbruksleder 41669735
Frode Skuggedal Kommunedirektør 48044904
Georg Kristoffersen IKT-konsulent 99228413
Gerd-Line Hansen Personalkonsulent 46502131
Grete Minkstuen Miljøarbeider/Aktivitør 41638522
Grethe Stenersen SFO leder Mellembygd kultur- og oppvekstsenter 92272995
Gunnar Helgesen Vaktmester 91374685
Gunnhild Haugli Midtgård Miljøterapeut 95477115
Haakon Davidsen IKT-konsulent 45261532
Heidi Anita Hilmarsdotter Hansen Personalkonsulent 46502133
Helge Gulbrandsen Driftsleder ARA 46502141
Henrik Andresen Driftsleder 94133519
Herdis Tobiassen Inspektør Bjørkeng oppvekstsenter 97522355
Håvard Nuhtte Svendsen Sara Oppmålingsingeniør 45471455
Inger Stenseth Enhetsleder Olsborg barnehage 93468896
Inger Sæterhaug Leder Fysioterapitjenesten 93468703
Ingunn Nilsen Enhetsleder Andslimoen barnehage 92272977
Iris Eriksen Inspektør Olsborg skole 93272822
Janne Dahlkvist Sekretær 92272955
Janne Karin Stenvold Avdelingsleder PRO øvre 94369800
Janne S. Langnes Prosjektleder Høgtun kulturklynge 91750294
Jannicke Norman Barnevernskonsulent 41375780
Jim Christoffer Nilsen Avdelingsleder vann og avløp 41380516
Jo Inge Fuglesteg Avd.leder Vassbruna og Sollitind 92272969
John Myrbakken Boligforvalter 95085634
Jørn Uleberg SFO leder Bjørkeng oppvekstsenter 93468823
Kari Alterskjær Enhetsleder/ Rektor Mellembygd kultur- og oppvekstsenter 99429769
Karina Husby Konsulent/ Kommunale avgifter 91135403
Karl Henning Aarøen Personalkonsulent 46502130
Katarina Øvergård Ask Avdelingsleder 40765890
Kenneth Angell Enhetsleder/ Rektor Karlstad oppvekstsenter 95107130
Kenneth Lamo Driftsleder/rørlegger 46502138
Ketil Lyster Rådgiver landbruk 46502148
Kine Ingebrigtsen SFO leder Fagerlidal skole/ lokallagsleder Utdanningsforbundet 93468825
Kjell Furu Næringssjef 90834160
Kjetil  Werner Fagerli Brannsjef 97975727
Knut Kvernvold Konst. leder Rus-og psykisk helsetjeneste 97526444
Kris Zwolinski Spesialarbeider 99279677
Kristin Opheim Ølness Kommunepsykolog 45391325
Kristine Engvoll Avdelingsleder Mellombygd oppvekstsenter avd. barnehage 77832640
Kristine Lavik-Askim Avdelingsleder legetjenesten 45243173
Kristine Sjøen Holmgard Avd.leder Alappen og Mårtind 92213858
Kurt Børre Hansen Fagarbeider 48174719
Laila Fredheim Miljøarbeider 93494889
Laila Nordgård Sekretær 92272960
Lars Asplund Sikkerhetsansvarlig 90588657
Lasse Bjørklund Fagarbeider 48508591
Lena Kristiansen Fagleder 45489511
Lena Kvernvold Enhetsleder PRO Nedre 41362741
Lene Alsop Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 91872025
Lene Lettrem Økonomisjef 91319258
Line Johansen Barnevernskonsulent 95797335
Liv-Solfrid Sandvoll Avdelingsleder Karlstad oppvekstsenter avd. barnehage 93468841
Maria Fosli Konst. enhetsleder 47262474
Maria Huske Michaelsen Isvik Barnevernskonsulent 46611165
Mariann Torset Kulturskolelærer 90594969
Marie Aslaksen Hansen VA-ingeniør 40554671
Marit Fossen Konsulent 95802300
Marit Lund Myklevold Sekretær 77833890
Marit Minkstuen Helsesykepleier 93468709
Marit Vorhaug Gitlevaag Sekretær barnevernet 95037429
Marlene Larsen Barnevernskonsulent 99374057
Marte Alise Karlsen Enhetsleder/ Rektor Olsborg skole 95118078
Martin Nymo Varaordfører 90103998
May Britt Ege Helsesykepleier 93468708
May Britt Fredheim Plansjef 46741922
May-Britt Voll Ruskonsulent 92266616
Mette Pedersen Anfeltmo Rådgiver landbruk 46502149
Minibo 90751594
Miriam Næve-Skarbø Arbeidsleder Renhold 48008660
Mona Strøm Pedersen Konsulent/lønnsansvarlig 46502135
Monarth Pedersen Vaktmester 40553797
Monica Karlstad Inspektør kulturskolen 97516123
Monica Renate Stenbakken Kultur- og idrettskonsulent 45414571
Morten Nilsen Miljøarbeider 90196411
Morten Tomter Enhetsleder Teknisk 93263906
Målselv Bibliotek 47712210
Nadia Flage Barnevernskonsulent 99376230
Nijllas Asle Sara Byggdrifter - Sameskolen 95033570
Nina Hansen Sekretær/ saksbehandler 92272959
Nina Utby Helsesykepleier 93468710
Ninni Borch-Møller Konsulent/lønnsansvarlig 46502132
Odd Magne Rognlund Arbeidsleder 41366848
Odd-Arne Solberg Prosjektleder 41386055
Ole Elias Røstvold IKT-konsulent 45511817
Ole Johnny Skogstad Vaktmester 97517470
Ole-Willy Mo Fagarbeider 95281777
PRO Nedre Sentralbord 77832700
PRO Øvre Øvre Sentralbord 77832800/ 92272955
Per Anders Siri Internatleder Sameskolen 90045673
Per Arne Kristian Andreassen Driftsleder ØRA 46502139
Per Arne Vestheim Fagarbeider 91693201
Petter Klingenberg Byggesaksbehandler 46502145
Ragnhild Nilsen Barnevernskonsulent 94880199
Randi Løvheim Økonomikonsulent 46502153
Raymond Nikolaisen Vaktmester 41621462
Raymond Fredriksen Vaktmester 99228611
Rikke Jensen Nyheim Driftsingeniør veg og nærmiljø 41369858
Rita Fagerheim Avd.leder Øvre Moen miljøarbeidertjeneste 92272953
Rita Kristiansen Sekretær 46502154
Rita Winter Kramvik Biblioteksjef 95929744
Ruben Kåre Nesvold Assistent BOA
Silje Gamst Barnevernskonsulent 46504490
Silje Krogstad Barnevernleder 99375516
Sissel Morfjord Helsesykepleier 93468707
Siv Hege Severi Enhetsleder Familieenheten 93468845
Solveig Aarbogh Enhetsleder/ Rektor Bardufoss ungdomsskole 41448848
Stein Nilssen SFO leder Karlstad oppvekstsenter 93468838
Stein Erik Kristiansen IT-ansvarlig 91145159
Stein-Harald Fagerli Feier 95110353
Steinar Haugli Fagarbeider 91126440
Susanne Knoph Sekretær 45422240
Svein Aasland Fagarbeider 90669224
Svein Karlsen 41687188
Thomas Karolius Brannmester 48218006
Tone Anita Thommesen Økonomikonsulent 46404218
Tor Hågbo Enhetsleder/ Rektor Fagerlidal skole 95242120
Torunn Foshaug Barnevernskonsulent 92209379
Tove Bakketun Avd.leder Andslimoen miljøarbeidertjeneste 92272951
Tove Fedje Utviklingsveileder barnehage og skole/Regionkontakt 99105090
Tove Granheim Økonomikonsulent, eiendomsskatt 46502157
Trine Bøe Enhetsleder PRO Øvre 90103827
Trine Hågbo Jordmor 92840415
Trine Lise Westgård Avdelingsleder hjemmesykepleien 92272962
Trine Markhus Veileder Nav 55553333
Trude Aadde Spesialsykepleier 45201392
Unni Dahl-Thorstensen Konsulent 45282533
Unni N Samuelsen Veileder Nav 55553333
Vakant/vikar 92205602
Veronica Nordli Arbeidsleder Renhold 46887550
Veronika Pettersen Fagerli Helsesykepleier 93468706
Vivi Fjeldstad Kreftsykepleier 45201392
Øverbygd Bibliotek 47709824
Øverbygd Brannstasjon 77892372
Åse Elisabeth Sandvoll Melkild Inspektør Fagerlidal skole 93468826
Åse Merete Triumf-Andersen Enhetsleder/ Rektor Sameskolen 91335600