Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på sidenAnsattliste
Navn Tittel Telefon
Ruben Kåre Nesvold Assistent BOA
Bardufoss Brannstasjon 77896660 / 97049618
Caroline Nilssen Avd.leder, avd. C, MSAH. 92272970
Bengt-Magne Luneng Ordfører 40496970
Erik Myrslett Rørlegger 40551991
Monarth Pedersen Vaktmester 40553797
Marie Aslaksen Hansen VA-ingeniør 40554671
Katarina Øvergård Ask Avdelingsleder 40765890
Nora Østlund Raggan Økonomikonsulent, investering/innkjøp 41352072
Lena Kvernvold Enhetsleder PRO Nedre 41362741
Odd Magne Rognlund Arbeidsleder 41366848
Jannicke Norman Barnevernskonsulent 41375780
Jan-Erik Rognlund Systemansvarlig driftsovervåking VA 41380217
Jim Christoffer Nilsen VA-ingeniør 41380516
Odd-Arne Solberg Prosjektleder 41386055
Solveig Aarbogh Enhetsleder/ Rektor Bardufoss ungdomsskole 41448848
Mirja Päiviö Leder Rus-og psykisk helsetjeneste 41529699
Erik Myre Kommunalsjef oppvekst 41553373
Knut Jarle Reiertsen Kst. enhetsleder 41574456
Raymond Nikolaisen Vaktmester 41621462
Grete Minkstuen Miljøarbeider/Aktivitør 41638522
Frode Løwø Skogbruksleder 41669735
Svein Karlsen 41687188
Vivi Fjeldstad Kreftsykepleier 45201392
Trude Aadde Spesialsykepleier 45201392
Kristine Lavik-Askim Avdelingsleder legetjenesten/ Saksbehandler Kommuneoverlege 45243173
Anne Kathrine Vorhaug Miljøarbeider 45257177
Haakon Davidsen IKT-konsulent 45261532
Unni Dahl-Thorstensen Konsulent 45282533
Kristin Opheim Ølness Kommunepsykolog 45391325
Marita Hagensen Ungdomsleder 45398077
Monica Renate Stenbakken Idrettskonsulent 45414571
Susanne Knoph Sekretær 45422240
Lene Lettrem Økonomikonsulent 45427777
Håvard Nuhtte Svendsen Sara Oppmålingsingeniør 45471455
Lena Kristiansen Fagleder 45489511
Ole Elias Røstvold IKT-konsulent 45511817
Tone Anita Thommesen Økonomikonsulent 46404218
Karl Henning Aarøen Personalkonsulent 46502130
Ingvild B. Solvang Personalkonsulent 46502131
Ninni Borch-Møller Konsulent/lønnsansvarlig 46502132
Heidi Anita Hilmarsdotter Hansen Personalkonsulent 46502133
Mona Strøm Pedersen Konsulent/lønnsansvarlig 46502135
Kenneth Lamo Driftsleder/rørlegger 46502138
Per Arne Kristian Andreassen Rørlegger 46502139
Helge Gulbrandsen Driftsleder ARA 46502141
Petter Klingenberg Byggesaksbehandler 46502145
Asle Lifjell Skogmester 46502146
Anne Vedøy Nordmo Prosjektleder 46502147
Ketil Lyster Fagkonsulent landbruk 46502148
Mette Pedersen Anfeltmo Fagkonsulent landbruk 46502149
Anne-Mette Sundheim Økonomikonsulent - faktura 46502151
Randi Løvheim Skatteoppkrever 46502153
Rita Kristiansen Sekretær 46502154
Tove Granheim Økonomikonsulent, eiendomsskatt 46502157
Wenche Jakobsen Konsulent skatt 46502158
Britt Inger Fagerli Konsulent, startlån, bostøtte 46502159
Silje Gamst Barnevernskonsulent 46504490
Maria Huske Michaelsen Isvik Barnevernskonsulent 46611165
Elin Slåli Teamkoordinator 46634918
May Britt Fredheim Plansjef 46741922
Veronica Nordli Renholdsleder 46887550
Øverbygd Bibliotek 47709824
Målselv Bibliotek 47712210
Siri Marie Sandbakken Arbeidsleder 48008660
Atle Andreassen Daglig leder 48027274
Frode Skuggedal Rådmann 48044904
Elisabeth Michalsen Larsen Miljøterapeut 48174716
Kurt Børre Hansen Fagarbeider 48174719
Thomas Karolius Brannmester 48218006
Lasse Bjørklund Fagarbeider 48508591
Trine Markhus Veileder Nav 55553333
Unni N Samuelsen Veileder Nav 55553333
Kristine Engvoll Avdelingsleder Mellombygd oppvekstsenter avd. barnehage 77832640
Marit Lund Myklevold Sekretær 77833890
Øverbygd Brannstasjon 77892372
Ann-Eva Hanssen Personal- og organisasjonssjef 90033777
Per Anders Siri Internatleder Sameskolen 90045673
Trine Bøe Enhetsleder PRO Øvre 90103827
Martin Nymo Varaordfører 90103998
Morten Nilsen Miljøarbeider 90196411
Asbjørg Utby Enhetsleder kultur og idrett 90207827
Daniel Kristoffersen IKT-konsulent 90581904
Lars Asplund Sikkerhetsansvarlig 90588657
Mariann Torset Kulturskolelærer 90594969
Silje Krogstad Miljøterapeut Fagerlidal skole 90655260
Ellen Torill Espnes Landbruksleder 90657310
Svein Aasland Fagarbeider 90669224
Minibo 90751594
BOA 1 90794106
Kjell Furu Næringssjef 90834160
BOA 2 90858994
Lars Oddmund Sandvik Prosjektleder digitalisering 91113568
Steinar Haugli Fagarbeider 91126440
Karina Husby Konsulent/ Kommunale avgifter 91135403
Stein Erik Kristiansen IT-ansvarlig 91145159
Andslimoen bofellesskap 91359773
Jørn Alapnes Avdelingsleder 91374685
Gunnar Helgesen Vaktmester 91374685
Per Arne Vestheim Fagarbeider 91693201
Janne Lena Solheim Langnes Prosjektleder Høgtun kulturklynge 91750294
Lene Alsop Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 91872025
Anita Stenseth Barnehagelærer med spesialpedagogiske oppgaver 92019164
Åse Merete Triumf-Andersen Enhetsleder/ Rektor Sameskolen 92051845
Anneli Anfeltmo Prosjektleder 92072988
Elin Aas Kommunalsjef helse 92076940
Vakant/vikar 92205602
Torunn Foshaug Barnevernskonsulent 92209379
Ann Evy Karlsen Miljøterapeut 92209879
May-Britt Voll Ruskonsulent 92266616
Tove Bakketun Avd.leder Andslimoen miljøarbeidertjeneste 92272951
Andslimoen avlastning 92272952
Rita Fagerheim Avd.leder Øvre Moen miljøarbeidertjeneste 92272953
PRO Øvre Sentralbord 92272955
Janne Dahlkvist Sekretær 92272955
PRO Nedre Sentralbord 92272959
Laila Nordgård Sekretær 92272960
Nina Hansen Sekretær/ saksbehandler 92272960
Trine Lise Westgård Avdelingsleder hjemmesykepleien 92272962
Kristine Sjøen Holmgard Avd.leder, avd. A, MSAH. 92272969
Målselvtunet Sentralbord 92272974
Ingunn Nilsen Enhetsleder Andslimoen barnehage 92272977
Grethe Stenersen SFO leder Mellembygd kultur- og oppvekstsenter 92272995
BOA Sentralbord 92272997
Camilla Helander Barnevernskonsulent 92409694
Arne Lange Konsulent 92460730
Rikke Jensen Nyheim Driftsingeniør veg og nærmiljø 92460730
Aud Nystad Rådgiver Areal 92633360
Trine Hågbo Jordmor 92840415
Maichen Jensen Enhetsleder Bo- og oppfølging 93023646
Morten Tomter Enhetsleder Teknisk 93263906
Iris Eriksen Inspektør Olsborg skole 93272822
Liss-Beate Kristiansen Fagleder 93285947
Inger Sæterhaug Leder Fysioterapitjenesten 93468703
Beate Tråsdahl Fysioterapeut 93468704
Britt Engseth Stangnes Leder Målselv helsestasjon 93468705
Veronika Pettersen Fagerli Helsesykepleier 93468706
Sissel Morfjord Helsesykepleier 93468707
May Britt Ege Helsesykepleier 93468708
Marit Minkstuen Helsesykepleier 93468709
Nina Utby Helsesykepleier 93468710
Jørn Uleberg SFO leder Bjørkeng oppvekstsenter 93468823
Siri Julianne Hagensen SFO leder Fagerlidal skole/ lokallagsleder Utdanningsforbundet 93468825
Åse Elisabeth Sandvoll Melkild Inspektør Fagerlidal skole 93468826
Stein Nilssen SFO leder Karlstad oppvekstsenter 93468838
Liv-Solfrid Sandvoll Avdelingsleder Karlstad oppvekstsenter avd. barnehage 93468841
Siv Hege Severi Enhetsleder Familieenheten 93468845
Frank Vidar Olsen SFO leder Olsborg skole 93468847
Elin Gamst Inspektør Bardufoss ungdomsskole 93468870
Hilbjørg Fossbakk Rådgiver Bardufoss ungdomsskole 93468871
Bjørg Johansen Konsulent 93468890
Inger Stenseth Enhetsleder Olsborg barnehage 93468896
Laila Fredheim Miljøarbeider 93494889
Henrik Andresen Driftsleder 94133519
Janne Karin Stenvold Avdelingsleder PRO øvre 94369800
Ragnhild Nilsen Barnevernskonsulent 94880199
Nijllas Asle Sara Byggdrifter - Sameskolen 95033570
Marit Vorhaug Gitlevaag Sekretær barnevernet 95037429
John Myrbakken Boligforvalter 95085634
Kenneth Angell Enhetsleder/ Rektor Karlstad oppvekstsenter 95107130
Vivi Ann Klokkerhaug Avdelingsleder Bjørkeng oppvekstsenter avd. barnehage 95109877
Stein-Harald Fagerli Feier 95110353
Marte Alise Karlsen Enhetsleder/ Rektor Olsborg skole 95118078
Tor Hågbo Enhetsleder/ Rektor Fagerlidal skole 95242120
Ole-Willy Mo Fagarbeider 95281777
Gunnhild Haugli Midtgård Miljøterapeut 95477115
Line Johansen Barnevernskonsulent 95797335
Marit Fossen Konsulent 95802300
Pål Mathisen Økonomisjef 95843688
Ellinor Christensen Enhetsleder Heggelia/Noraførr barnehage 95870834
Rita Winter Kramvik Biblioteksjef 95929744
Monica Karlstad Inspektør kulturskolen 97516123
Ole Johnny Skogstad Vaktmester 97517470
Knut Kvernvold Miljøterapeut 97526444
Kjetil  Werner Fagerli Brannsjef 97975727
Elsa Jorid Holsæter Hovedverneombud 97984927
Tove Fedje Utviklingsveileder barnehage og skole/Regionkontakt 99105090
Raymond Fredriksen Vaktmester 99228611
Kris Zwolinski Spesialarbeider 99279677
Marlene Larsen Barnevernskonsulent 99374057
Tone Strømholt Barnevernleder 99375516
Nadia Flage Barnevernskonsulent 99376230
Aud-Jorun Olsen Barnevernskonsulent 99376356
Kari Alterskjær Enhetsleder/ Rektor Mellembygd kultur- og oppvekstsenter 99429769
Eva Rubbås-Risvik Enhetsleder/ Rektor Bjørkeng oppvekstsenter 99517093