kommunal planstrategi 2016-2019

Kommunestyret i Målselv vedtok Kommunal planstrategi 2016-2019 i møte den 14.09.16.

Forside kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi er et verktøy for å klargjørt hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Planstrategien, partsbrev og særutskrift ligger i margen til høyre under fanen "Aktuelle dokumenter".

Web levert av CustomPublish AS