Forside kommunal planstrategi

Revidering kommunal planstrategi 2016-2019

Kommunestyret vedok i sak 103/2017, den 6.12.17, revidering av kommunal planstrategi.

Forside kommunal planstrategi

kommunal planstrategi 2016-2019

Kommunestyret i Målselv vedtok Kommunal planstrategi 2016-2019 i møte den 14.09.16.

Forside nasj. forventninger 2015

Kommunal planstrategi

Kommunestyret vedtok kommunens planstrategi i KS.sak 77/2012, den 20.09.2012. Med nytt kommunestyre starter arbeidet med 2.generasjon planstrategi opp

Web levert av CustomPublish AS