PRO nedre distrikt består av døgnbemannet hjemmetjeneste, Målselv helsetun på Andslimoen

Enheten har hovedkontoret på Målselv helsetun.  Her har også hjemmetjenesten i PRO nedre distrikt sitt kontor.