PRO øvre distrikt består av hjemmetjeneste (ikke døgnbemannet) og Øverbygd syke- og omsorgssenter (ØSO) som ligger på Holt.

Enheten har hovedkontor på Øverbygd syke- og omsorgssenter.  Her har også hjemmetjenesten i PRO Øvre sitt kontor.