Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Søknad om søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO

Orientering angående søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO

Kommunestyret har vedtatt at søskenmoderasjonen i barnehagen og SFO skal koordineres. Dvs at elever som går i SFO og har søsken i barnehagen vil ha rett på redusert betaling. Søsken blir her definert som barn som bor fast på samme adresse (i folkeregisteret) og har felles mor og/eller far.
SFO-sin bestemmelse i vedtektenes § 5.1 e blir lagt til grunn hvor det gis 30 % søskenmoderasjon for søsken på SFO. Dette vil da både gjelde enkeltbarn som går på SFO og har søsken i barnehagen, og de som er flere søsken som i dag har reduksjon på SFO, hvor nå alle skal få moderasjon hvis de har søsken i barnehage. Datasystemene våre for barnehage og SFO har pr nå ikke noe system hvor vi kan registrere at barn i barnehage og SFO er søsken. Vi har laget et eget skjema vi ber dere fylle ut. Alle som søker i løpet av august måned vil få gjort reduksjonen gjeldende fra august. Søknader som blir sendt fra september av vil bli gjort gjeldende fra påfølgende måned.

SØKNADSKJEMA FOR SØSKENMODERASJON BÅDE I BARNEHAGE OG SFO
Foresatt
Følgende bor fast på samme adresse (i folkeregisteret) og har felles mor og/eller far:
Barn #1
Barn #2
Barn #3
Barn #4
Sist oppdatert 02. mars 2023