PRO nedre og øvre


ØSO, MSAH og Målselvtunet er stengt for besøkende, men vi kan nås på telefon. Hvis det skulle være noe spesielt, kan besøk gjennomføres med spesielle forholdsregler.  Ta kontakt med aktuell avdeling i forkant. Ansatte tar kontakt med pårørende, hvis det skulle være noe viktig.

Kontaktinformasjon ØSO

Hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten går som normalt foreløpig, men vi er restriktiv i forhold til besøk hvor en eller flere i husstanden har forkjølelsessymptomer. Da ber vi dere å si ifra, slik at vi kan ta våre forholdsregler eller avlyse besøket.

Kontaktinformasjon MSAH

Kontaktinformasjon Målselvtunet

Kontaktinformasjon Helse og omsorg

Bo- og oppfølgingsenheten


Rus og psykisk helsetjeneste:
BOA er stengt for besøkende. Dersom besøket er helt nødvendig kontaktes avdelingen først pr telefon for å avklare om besøket kan gjennomføres. Kontaktinformasjon BOA

Utetjenesten har nedskalert den direkte pasientkontakten til hjemmeboende slik at samtaler foregår over telefon eller video der det er mulig. KiD- og KiB-kurs er utsatt inntil videre.

Dagsenteret holdes åpent innenfor visse rammer, dvs at brukere som er innenfor risikogruppen, eller som har luftveissykdom, holdes hjemme og får nødvendig bistand på annen måte.
Alle avdelinger kan kontaktes pr telefon på vanlig måte. Kontaktinformasjon Dagsenter på Øverli

 

Miljøtjenestene:
Bofellesskapene på Andslimoen/Øvre Moen holdes stengt for besøkende. Ved helt nødvendige besøk kontaktes avdelingen først pr telefon for avklaring om besøket kan gjennomføres.
Barneavlastningen på Andslimoen er midlertidig stengt for å minimere smitterisikoen.

Både Andslimoen og Øvre Moen Miljøarbeidertjeneste kan kontaktes pr telefon på vanlig måte.

Kontaktinformasjon Miljøtjenesten

Familieenheten


Barneverntjenesten:

Barneverntjenesten er tilgjengelig hverdager, men forholder seg til helsemyndighetenes retningslinjer for møter og direkte kontakt. Ta kontakt per telefon ved behov, for å gjøre avtale. Kontaktinformasjon til ansatte i Barnevernstjenesten

Interkommunal barnevernvakt er tilgjengelig for akutthenvendelser utenom kontortid på telefon 40002276.

 

Fysioterapitjenesten:

Fysioterapi er en av virksomhetene som Helsedirektoratet har stengt pga situasjonen med koronaviruset. Det er noen unntak:

«Kommunene må sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås».

Det vil derfor bare være unntaksvis at fysioterapeut fysisk kan ta imot pasienter. Fysioterapeuter kan imidlertid gi veiledning på telefon og lage program og øvelser som kan utføres hjemme. Fysioterapitjenesten satser også på å få på plass videokonsultasjoner.

Kontaktinformasjon til fysioterapeuter .

 

Målselv helsestasjon:

Helsestasjon har redusert tjenestetilbud etter vedtak fra Helsedirektoratet. Skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom er midlertidig stengt. Barnevaksinasjonsprogrammet opprettholdes. Nyfødte blir fulgt opp, men hjemmebesøk unngås i størst mulig grad og erstattes med konsultasjon på helsestasjon. De minste barna og barn og familier med spesielle behov blir prioritert. Målselv har nå fått jordmorvikar som starter opp med oppfølging av gravide. Jordmor foretar individuelle vurderinger og prioriteringer for oppføling etter retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Helsestasjonen er bemannet alle hverdager og kan kontaktes pr telefon. Kontaktinformasjon til helsesykepleiere, jordmor og miljøterapeut for barn og unge .

 

Målselv legetjeneste:

Andslimoen og Øverbygd legetjeneste har vanlige åpningstider, men det kan være en del venting på telefonen for å komme igjennom. De som trenger akutt legehjelp får det etter vanlige retningslinjer og rutiner.

Du må nå ha en avtale før du kan komme inn på Målselv helsesenter og Holt helsehus, og du vil bli møtt av adgangskontroll som vil spørre deg om du har en avtale og om du har luftveissymptomer. Dette er bl.a for å beskytte de sårbare pasientene våre.

Alle pasienter som trenger å komme i kontakt med sin fastlege kan ta kontakt via besøklegen.no eller pr telefon, så finner vi ut sammen om du skal møte opp fysisk, eller om legen kontakter deg pr telefon eller video. Vi vil innen kort tid få på plass en løsning gjennom HelseNorge.no der du kan velge time for videokonsultasjon med din fastlege.

Kontaktinformasjon til legetjenesten