Status - Isfiskeløypene for snøskuter, Målselv kommune

Snøscooter i kjøring

Sist oppdatert 22.03.2019

Følgende isfiskeløyper er åpne:

  • Deler av løype 2: Svalheim – Devddesjavri – Moskanjavri
    Fra P-Plass ved Svalheim via anleggsveien til Devddesjavri, rundt nordenden av vatnet gjennom Aslakskardet til samløpet mellom Rostadelva og Moskanelva og videre 100 meter fra Sørvestbredden av Moskanjavri.

Følgende isfiskeløyper er stengt grunnet dårlige isforhold/stor snøskredfare:

  • Løype 1: Høgskardhus – Høgskardet – Sandelva
    Fra P-Plass ved Høgskardhus gjennom Høgskardet til samløpet av elvene fra Sandelvvatnet og indre Lappskardvatnet

  • Deler av løype 2: Sammenbindingstrase
    Fra P-Plass på Høgskardhus over Divielva, opp til anleggsveien til Devddesjavri.

 

Vurdering om åpnng/stenging av løypene vil bli gjort fortløpende, sjekk alltid løypestatus på kommunens hjemmeside!
Tenk sikkerhet, sjekk værmelding og varsom.no før du legger ut på tur!


Tilbakemeldinger på løypenettet kan rapporteres til skogmesteren

 

 

 

Skogmester: Asle Lifjell

Tlf. 465 02 146

E-post: postmottak@malselv.kommune.no

Web levert av CustomPublish AS