I november 2012 ble Mellembygd kultur og oppvekstsenter offisielt åpnet. Da hadde begge barnehagene i bygda, flyttet inn i samme bygg som barneskolen og SFO. Oppvekstsenteret er lokalisert i rolige omgivelser med mye tumleplass utendørs, ca 2 km fra Rundhaug.

Oppvekstsenteret er kjent for et aktivt kulturengasjement, som blant annet har munnet ut i mange forestillinger. I den ene delen av bygget er det kombinert med samfunnshus.