Politikk og demokrati

Møteinnkallinger og protokoller til politiske møter finner du til venstre i menyen under Møtekalender og saksdokumenter.

 

Her finner du politiske saksdokument som er behandlet fra januar 2013.

Leter du etter eldre saksdokument, ta kontakt med postmottak@malselv.kommune.no

Informasjon - politikk
På denne siden finner du aktuell informasjon om politikk og samfunnsliv i Målselv kommune. Her vil du kunne finne informasjon om utvalg, møter, medlemmer, sakskart og saksinformasjon. Du får direkte tilgang til alle aktuelle dokument som er tilgjengelige i henhold til lov eller forskrift.

Søk etter møte
Du kan søke etter politiske møter. Klikk på Møtekalender og saksdokumenter til venstre for å se møteplanen. Fra møteplanen kan du hente opp saksliste og åpne aktuelle møtedokumenter. Du får også pekere til ytterligere saksinformasjon og bakgrunnsmateriale, og likedan informasjon om medlemmene i utvalget.
 

Styrervervregisteret

KS lanserte i forrige uke en ny utgave av Styrevervregisteret. Tidligere måtte hver enkelt godkjenne at opplysningene blir publisert. I denne nye versjonen er kravet om godkjenning fjernet, og alt vi har, blir publisert for folkevalgte og ansatte som er ledere, beslutningstakere eller har innstillingsrett. Opplysningene innhentes fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene) og Kommuneregisteret.

Opplysningene i Styrevervregisteret er publisert her: http://www.styrevervregisteret.no/.

Denne URL-en gir tilgang til de som er publisert i Målselv kommune:

http://www.styrevervregisteret.no/Default.aspx?municipialityno=1924


 
Web levert av CustomPublish AS