Slik kan du påvirke

Du behøver ikke selv være folkevalgt for å fremme din mening om viktige saker. Som innbygger kan du kontakte politikerne for å fronte din sak.

Det er mulig å ta direkte kontakt med de folkevalgte for å gjøre avtaler om møter. Ved ønske om å presentere noe for frikjøpte politikere, kan ordfører kontaktes. Ordfører er frikjøpt på full tid.

Innspill til enkeltsaker som skal til politisk behandling må sendes skriftlig til ordfører/rådmann. Innspillene må sendes skriftlig fordi de skal kopieres og legges ved saken slik at alle får tilgang til samme informasjon i forkant av den politiske behandlingen.

Innbyggerinitiativ innebærer at kommunens innbyggere har rett til å fremme forslag til kommunestyret om forhold som gjelder kommunens virksomhet. Initiativet må gjelde områder der kommunen kan engasjere seg eller har beslutningsmyndighet. Formålet med innbyggerinitiativ er at innbyggerne i en kommune eller et fylke skal ha mulighet til å sette nye saker på den politiske dagsorden.

Til høyre på siden finner du Kommunal- og regionaldepartementets veileder om innbyggerinitiativ.

I linken under kan du fremme innbyggerinitiativ elektronisk.

https://minsak.no/

 

Web levert av CustomPublish AS