Meddommer

Vi trenger meddommere for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2020

Tiden er inne for å velge flere meddommere fra Målselv kommune til tingretten og lagmannsretten. I tillegg skal det velges Jordskiftedommere og skjønnsmenn til en rekke nemnder. Det er også utskiftinger på grunn av alder, flytting, sykdom, jobbsituasjon og annet. Den 11. mai 2016 skal kommunestyret foreta valget.
 

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for tilsatte og folkevalgte i Målselv kommune

Kommunestyret vedtok den 25.09.14, i sak 76/2014 etiske retningslinjer for tilsatte og folkevalgte i Målselv kommune.

Web levert av CustomPublish AS