Kenneth Angell

Enhetsleder/Rektor Karlstad oppvekstsenter

kenneth.Angell@malselvskolen.no

Telefon: 95107130

Skole



Ansattliste
Navn Tittel Telefon

Barnehage

Anita Stenseth Barnehagelærer med spesialpedagogiske oppgaver 92019164
Cecilie Fossli Thomassen Avdelingsleder Bjørkeng oppvekstenter avd. barnehage 90815957
Ellinor Christensen Enhetsleder/styrer Heggelia/Noraførr barnehage 95870834
Ingunn Nilsen Enhetsleder/styrer Andslimoen barnehage 92272977
Liv-Solfrid Sandvoll Avdelingsleder Karlstad oppvekstsenter avd.barnehage 93468841
Mariann Haugland Moen Enhetsleder/styrer Olsborg barnehage 93468896
Synne Gjerdrum Avdelingsleder Mellombygd oppvekstsenter avd.barnehage 92272995

Barnevernet

Aud-Jorun Olsen Barnevernskonsulent 99376356
Camilla Helander Barnevernskonsulent 92409694
Jannicke Norman Barnevernskonsulent 41375780
Line Johansen Barnevernskonsulent 95797335
Maria Huske Michaelsen Isvik Barnevernskonsulent 46611165
Marit Vorhaug Gitlevaag Sekretær barnevernet 95037429
Marlene Larsen Barnevernskonsulent 99374057
Nadia Flage Barnevernskonsulent 99376230
Ragnhild Nilsen Barnevernskonsulent 94880199
Silje Gamst Barnevernskonsulent 46504490
Tone Strømholt Barnevernleder 99375516
Torunn Foshaug Barnevernskonsulent 92209379

Biblioteket

Marit Lund Myklevold Sekretær 77833890
Målselv Bibliotek 47712210
Rita Kramvig Biblioteksjef 95929744
Øverbygd Bibliotek 47709824

Bo- og oppfølging

Andslimoen bofellesskap 91359773
Andslimoen avlastning 92272952
Elin Trondsen Fag og prosjektkoordinator 45489511
Liss-Beate Kristiansen Fagleder 93285947
Maichen Jensen Enhetsleder Bo- og oppfølging 93023646
Minibo 90751594
Rita Fagerheim Avd.leder Øvre Moen miljøarbeidertjeneste 92272953
Tove Bakketun Avd.leder Andslimoen miljøarbeidertjeneste 92272951

Brann, redning og beredskap

Bardufoss Brannstasjon 77896660 / 97049618
Kjetil  Werner Fagerli Overbrannmester/ Kst. brannsjef 97975727
Kjetil Østli Brannmester 48218006
Øverbygd Brannstasjon 77892372

Byggforvaltning

Henrik Andresen Driftsleder 94133519
John Myrbakken Boligforvalter 95085634
Monarth Pedersen Vaktmester 40553797
Ole Johnny Skogstad Vaktmester 97517470
Raymond Nikolaisen Vaktmester 41621462
Raymond Fredriksen Vaktmester 99228611
Siri Marie Sandbakken Arbeidsleder 48008660
Veronica Nordli Renholdsleder 46887550

Enhet for utvikling

Anneli Anfeltmo Saksbehandler 92072988
Asle Lifjell Skogmester 46502146
Aud Nystad Planlegger 92633360
Ellen Torill Espnes Landbruksleder 90657310
Frode Løwø Skogbruksleder 41669735
Ketil Lyster Fagkonsulent landbruk 46502148
Marta Mlodzianowska Geodataingeniør 45471455
Morten Tomter Byggesaksbehandler 93263906

Familieenheten

Ingvild Grimstad Saksbehandler 93468853
Kristine Lavik-Askim Avdelingsleder legetjenesten/ Saksbehandler Kommuneoverlege 45243173
Siv Hege Severi Enhetsleder Familieenheten 93468845

Feier

Stein-Harald Fagerli Feier 95110353

Fellestjenester

Anne-Mette Sundheim Konsulent 46502151
Bjørg Johansen Konsulent 93468890
Britt Inger Fagerli Konsulent 46502159
Daniel Kristoffersen IT-konsulent 90581904
Georg Kristoffersen IT-konsulent 99228413
Ingvild B. Solvang Personalkonsulent 46502131
Karl Henning Aarøen Personalkonsulent 46502130
Lars Oddmund Sandvik Prosjektleder digitalisering 91113568
Lene Lettrem Økonomikonsulent 45427777
Maria Fosli Personalkonsulent 46502133
Mona Strøm Pedersen Konsulent/lønnsansvarlig 46502135
Ninni Borch-Møller Konsulent/lønnsansvarlig 46502132
Nora Østlund Raggan Økonomikonsulent 41352072
Randi Løvheim Skatteoppkrever 46502153
Rita Kristiansen Sekretær 46502154
Stein Erik Kristiansen IT-ansvarlig 91145159
Susanne Knoph Sekretær 45422240
Tove Granheim Økonomikonsulent 46502157
Unni Dahl-Thorstensen Konsulent 45282533
Vibeke Winsnes Sekretær 93468891
Wenche Jakobsen konsulent skatt 46502158

Flyktningetjenesten

Anne Kathrine Vorhaug Miljøarbeider 45257177
Trine Markhus Flyktningekonsulent 93466692

Fysioterapitjenesten

Beate Tråsdahl Fysioterapeut 93468704
Inger Sæterhaug Leder Fysioterapitjenesten 93468703

Gimlehallen

Jørn Alapnes Avdelingsleder 91374685

Helse

Trude Aadde Spesialsykepleier 45201392
Vivi Fjeldstad Kreftsykepleier 45201392

Helsestasjon

Britt Engseth Stangnes Ledende helsesøster 93468705
Magrit Vevatne Helsesøster 93468707
Marit Minkstuen Helsesøster 93468709
Veronika Pettersen Fagerli Helsesøster 93468706
Åse Mickelsen Helsesøster 93468708

Hovedvernombud

Elsa Jorid Holsæter Hovedværnombud 97984927

Kultur og idrett

Asbjørg Utby Enhetsleder kultur og idrett 90207827
Mariann Torset Kulturskolelærer 90594969
Marita Hagensen Ungdomsleder 45398077
Monica Karlstad Inspektør kulturskolen 97516123
Monica Renate Stenbakken Idrettskonsulent 45414571

Miljø- areal og næring

MayBritt Fredheim Plansjef 46741922

Målselv Dagsenter

Atle Andreassen Daglig leder 48027274
BOA Sentralbord 92272997
BOA 1 90794106
BOA 2 90858994
Grete Minkstuen Miljøarbeider/Aktivitør 41638522
Svein Karlsen 41687188

NAV

Elin Slåli Sosialkurator 77285494
Ingvild Haugli Endresen Enhetsleder NAV 77285449
Kyrre Petter Iversen Nestleder NAV 91127890
Unni N Samuelsen Teamleder Oppfølging/Nav Målselv 55553333

Ordfører

Martin Nymo Varaordfører 90103998
Nils Foshaug Ordfører 99163880

Pleie og omsorg nedre

Laila Nordgård Sekretær 92272960
Lena Kvernvold Enhetsleder PRO Nedre 41362741
Målselvtunet Sentralbord 92272974
Nina Hansen Sekretær 92272960
PRO Nedre Sentralbord 92272959
Solveig Nilsen Avdelingsleder PRO Nedre avd.C 92272970
Trine Lise Westgård Avdelingsleder hjemmesykepleien 92272962

Pleie og omsorg øvre

Janne Dahlkvist Sekretær 92272955
Janne Karin Stenvold Avdelingsleder PRO øvre 94369800
PRO Øvre Sentralbord 92272955
Trine Bøe Enhetsleder PRO Øvre 90103827

Psykisk helse for barn og unge

Gunnhild Haugli Midtgård Miljøterapeut 95477115

Rus - og psykisk helsetjeneste

Ann Evy Karlsen Miljøterapeut 92209879
BASA og aktivitetsgruppa Aktivitetsgruppa Prosjekter 93042671
Elisabeth Michalsen Larsen Miljøterapeut 48174716
Knut Kvernvold Miljøterapeut 97526444
Laila Fredheim Miljøarbeider 93494889
May-Britt Voll Ruskonsulent 92266616
Mirja Päiviö Leder Rus-og psykisk helsetjeneste 41529699
Morten Nilsen Miljøarbeider 90196411
Vakant/vikar 92205602

Rådmann/Kommunalsjef

Elin Aas Kommunalsjef helse 92076940
Erik Myre Kommunalsjef oppvekst 41553373

SFO

Frank Vidar Olsen SFO leder Olsborg skole 93468847
Grethe Stenersen SFO leder Mellembygd kultur- og oppvekstsenter 92272995
Jørn Uleberg SFO leder Bjørkeng oppvekstsenter 93468823
Siri Julianne Hagensen SFO leder Fagerlidal skole/ lokallagsleder Utdanningsforbundet 93468825
Stein Nilssen SFO leder Karlstad oppvekstsenter 93468838

Skole

Berit Johanne Sletten Enhetsleder/rektor Bjørkeng oppvekstsenter 48186773
Elin Gamst Inspektør Bardufoss ungdomsskole 93468870
Eva Rubbås-Risvik Inspektør Bjørkeng oppvekstsenter 99517093
Hilbjørg Fossbakk Rådgiver Bardufoss ungdomsskole 93468871
Håvard Holmebukt Inspektør Fagerlidal skole 93468826
Iris Eriksen Inspektør Olsborg skole 93272822
Janne Lena Solheim Langnes Enhetsleder/Rektor Mellembygd kultur- og oppvekstsenter 91750294
Kenneth Angell Enhetsleder/Rektor Karlstad oppvekstsenter 95107130
Lars Bremnes Enhetsleder/Rektor Fagerlidal skole 92031510
Lene Alsop Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 91872025
Marte Alise Karlsen Enhetsleder/Rektor Olsborg skole 95118078
Silje Krogstad Miljøterapeut Fagerlidal skole 93468712
Solveig Aarbogh Enhetsleder/Rektor Bardufoss ungdomsskole 41448848
Solveig Oskal Internatleder Sameskolen 46800708
Tove Fedje Utviklingsveileder barnehage og skole/Regionkontakt 99105090

Stab

Ann-Eva Hanssen Personal- og organisasjonssjef 90033777
Kjell Furu Næringssjef 90834160
Pål Mathisen Økonomisjef 95843688
Tor Hågbo Skolefaglig rådgiver 95242120

Teknisk

Mette Pedersen Anfeltmo Fagkonsulent landbruk 46502149

Vann, avløp, renovasjon og veg

Anne Vedøy Nordmo Prosjektleder 46502147
Arne Lange Konsulent 92460730
Erik Myrslett Rørlegger 40551991
Gunnar Nerdal Enhetsleder 92247009
Helge Gulbrandsen 46502141
Karina Husby Konsulent 91135403
Kenneth Lamo Rørlegger 46502138
Kjell Arne Anfeltmo Saksbehandler 90874604
Kurt Kristiansen Vedlikeholdsarbeider veg 90878242
Marie Aslaksen Hansen VA ingeniør 45474453
Odd Magne Rognlund Spesialarbeider 41366848
Ole-Willy Mo Vedlikeholdsarbeider veg 95281777
Per Arne Kristian Andreassen Rørlegger 46502139
Svein Aasland Fagarbeider 90669224

Øverbygd Legetjeneste

Katarina Øvergård Ask Avdelingsleder 40765890
Web levert av CustomPublish AS