Administrasjonsutvalget består av 9 medlemmer med varamedlemmer. 6 av medlemmene velges av kommunestyret etter bestemmelsene i kommuneloven. Disse 6 medlemmene skal samtidig være medlemmer av formannskapet. Leder og nestleder velges av kommunestyret. Ordfører og rådmann har møte- og talerett i utvalget.

Arbeidstakerorganisasjonene utpeker 3 medlemmer med varamedlemmer. Arbeidstakerrepresentantene velges av og blant de ansatte, for to år om gangen. De ansattes representanter har samme rettigheter og plikter som de folkevalgte i utvalget.

 

Administrasjonsutvalgets medlemmer 2019-2023

Legges inn etter valg 6. november 2019

Medlem Parti E-post Tlf
Yvonne Barnung Østgaard SP yvole@online.no 95087712
Odd-Artur Larsen SP

oddarthur.larsen@gmail.com

 
Nils Ole Foshaug AP nils.foshaug@malselv.kommune.no 99163880
Siri Marie Sandbakken AP siri_marie@live.no 48216261
Roar Sollied V

roar@venstre.no 

90612324
Martin Nymo - Leder H martin.nymo@stendi.no 90103998
Linn Olsen FFB Fagforbundet453@malselv.kommune.no 93487598
Elsa Holsæter FFB ElsaJorid.Holsaeter@malselv.kommune.no 47646860
Lene B. Alsop UF lenals@malselvskolen.no 91872025

 

Varamedlem SP`s liste Parti E-post Tlf
Petter karlsen SP

pttr.ka@gmail.com

95948864

Liv Iris Sørgård SP liv-iris-s@hotmail.com  
Jørgen Nymo Granheim SP jornym@gmail.com  
Janne Karin Stenvold SP
JanneKarin.Stenvold@malselv.kommune.no
97369800

 

Varemedlem AP/V\`s liste Parti E-post Tlf
Kristen Kufaas Sørgård AP kksorgard@outlook.com 40029560
Arild Braathen AP arild.braathen@rs.no 91382122
Kari Alterskjær AP karikari_a@hotmail.com 99429769
Henrik Stangnes AP henrikstangnes@hotmail.com 46839409
Marie Gjerdrum Foshaug AP mforhaug@hotmail.com  

 

Varamedlem H`s liste Parti E-post Tlf
Mathias Nymo H mathiasnymo@hotmail.com 45219405
       

Varamedlem

Parti

E-post

Tlf

Vara for Linn Olsen

FFB

   

Silja Sivertsen

FFB

Silja.Sivertsen@malselv.kommune.no

97116930

Regine K. Rudi

FFB

Regine.Rudi@malselv.kommune.no

90795869

Vibeke Winsnes

FFB

 

97591857

       

Vara for Elsa Holsæter

FFB

   

Svein Børre Evensen

FFB

sveinbev@online.no

95931171

Monica Eriksen

FFB

Monica.Eriksen@malselv.kommune.no

90133019

Torunn S. Nikolaisen

FFB

tornik@malselvskolen.no

95774546

       

Vara for Lene B. Alsop

UF

   

Leif Christian Tangstad

UF

leitan@malselvskolen.no

99458104

Steffen Jakobsen

UF

steffenjakobsen@hotmail.com

95244055

Hulda Hagensen

UF

hulhag@malselvskolen.no

93468842