Kommunestyrets hovedarbeidsområder

Hovedtrekkene i kommuneadministrasjonens organisering.

  • Kommunestyrets egen saksbehandling.
  • Budsjett og økonomiplaner.
  • Kommuneplan arealdel og verbaldel.
  • Andre planer og prinsipielle spørsmål og tiltak av overordnet betydning.
  • Regnskap og rådmannens årsmelding.
  • Behandle saker etter særlovene som ikke er delegert til rådmannen.
  • Behandle klagesaker ang. arealforvaltning som skal videre til statlige organer.
  • Kommunestyret er foresatt for rådmannen og fastsetter lønn, delegasjon og årlige resultatmål

Kommunestyrets sammensetning

Hvilke partier er representert i kommunestyret?

Kommunestyret består av 23 representanter med denne sammensetningen for perioden 2019-2023:

Parti Antall representanter
Senterpartiet 10
Høyre 2
Arbeiderpartiet 7
Venstre 1
Fremskrittspartiet 1
Sosialistisk venstreparti 1
RØDT 1

Antall kvinner: 9

Antall menn: 14

Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer 2019-2023

 

SENTERPARTIET

NAVN

TLF.PRIV.

E-postadr.

MEDLEMMER

 

 

Bengt- Magne Luneng

922 15 605

bmluneng@hotmail.com

 

Anneli Anfeltmo

906 28 405

anfeltmo@gmail.com

Odd Arthur Larsen

 

oddarthur.larsen@gmail.com

Petter Karlsen

959 48 864

karlsen@dcpost.no

Liv Iris Sørgård

 

liv-iris-s@hotmail.com

Ole Kvien Vorhaug

 

ole.vorhaug@gmail.com

Jørgen Nymo Granheim

 

jornym@gmail.com

Bengt Ove Aspmo

 

baspmo@gmail.com

Janne K. Stenvold

 

943 69 800

JanneKarin.Stenvold@malselv.kommune.no

Yvonne Barnung Østgaard

950 43 712

yvole@online.no

VARAMEDLEMMER

 

 

Espen Andrè Rydeng

 

espen@maalselvbygg.no

Kristel Sørgård

473 27 841

kristelsorgard@yahoo.no

Ove Johan Rydeng

917 31 789

778 36853

joh-ryde@online.no

Mette Pedersen Anfeltmo

917 37 268

Mette.Anfeltmo@malselv.kommune.no

Øyvind Fjeldstad

 

oyvind@lydsiden.no

Trond-Erik Markussen

476 58 582

trond.erik.markussen@gmail.com

Kjell Arve Elvevold

480 03 587

ka-elve@online.no

Paul Harry Holmen

 

phholmen@online.no

Tove Paulsen Aarøen

 

aarentove@gmail.com

Ove Berg

 

ove.berg.kirkesdalen@gmail.com

Jan Halvard Eide

 

jaeide@outlook.com

Audhild Renmælmo Aune

415 59 275

audhild.aune@hotmail.com

Stian Løvberg

 

stiha9214@gmail.com

 

ARBEIDERPARTIET

NAVN

TLF.PRIV

E-postadr.

 

MEDLEMER

 

 

Nils Ole Foshaug

991 63 880

nils.foshaug@malselv.kommune.no

Siri Marie Sandbakken

482 16 261

siri_marie@live.no

Arild Braathen

913 82 122

arild.braathen@rs.no

Kirsten Kufaas Sørgård

400 29 560

kksorgard@outlook.com

Henrik Stangnes

468 39 409

henrikstangnes@hotmail.com

Kari Alterskjær

994 29 769

karikari_a@hotmail.com

Marie Gjerdrum Foshaug

 

mfoshaug@hotmail.com 

 

VARAMEDLEMMER

 

 

 

Ragnhild Furebotten

909 20 431

ragnhild@furebotten.com

Stig Magne Hagen

479 77 050

stigmag@online.no /

Oskar Presthaug Rasmussen

 

rasmus150300@gmail.com

 

Adrian Traasdahl

412 51 955

adriantraa@gmail.com

Gørill Traasdahl

917 90 273

traago@msn.com

Lena Terese Pedersen

990 34 888

letepe@online.no

Thomas André Valnes

911 24 694

thomasvalnes@hotmail.com

 

Arne Roar Lange        

778 35 648

arr-l@online.no

Elly Amalie Johansen Wingstad

 

elly_amalie@hotmail.com

 

Reidar Marin Karlsen

901 59 725

reimaka@gmail.com

 

 

HØYRE

NAVN

TLF.PRIV.

 

MEDLEMMER

 

 

Martin Nymo

901 03 998

martin.nymo@stendi.no

Mathias Nymo

452 19 405

mathiasnymo@hotmail.com

VARAMEDLEMMER

 

 

Hermod Albrigt Bjørkestøl

 

hermod2012@gmail.com

 

Kjetil Blix Strokkenes

986 05 961

strox@online.no

 

Karina Sørfjordnes

480 87 788

ksorfjordnes@gmail.com

Gunnar Olsen Skårn

950 75 481

gunnar.olsen.skarn@avinor.no

Sverre Sønnerheim

778 35 744/

901 70 020

sverre@nordicmotor.no

sverreso_@hotmail.com

 

VENSTRE

NAVN

TLF.PRIV

E-postadr.

MEDLEMMER

 

 

Roar Sollied

906 12 324

roar.sollied@tromsfylke.no 

roar@venstre.no                          

VARAMEDLEMMER

 

 

Elin Helene Andersen

901 65 942

elin.andersen@online.no                           

Vidar Pakalowich

Fagerli

909 89 066

vipakf@online.no                                                         

Rolf O. Austgard

400 16189

rolfaustgard@gmail.com

Marthe Frette

951 33 149

marthe.frette@tromsfylke.no

 

FREMSKRITTSPARTIET

NAVN

TLF.PRIV.

E-postadr.

MEDLEMMER

 

 

Ronny Johnsen

958 11 165

ronny@skibotnbilberging.no

VARAMEDLEMMER

 

 

Yngve Hagensen

900 99 678

yngve.hagensen@gmail.com

Einar Skogly Berg

911 38 118

einarb@hotmail.com

Laila Therese Johnsen

996 34 976

laila@polarbadet.no 

Jan Tore Vejle

971 31 695

jantoreveile66@gmail.com

 

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

NAVN

TLF.PRIV.

E-postadr.

MEDLEMMER

 

 

Benedicte E. Rørholt

916 33 815

benebeth@online.no

VARAMEDLEMMER

 

 

Mari Kristin Kværndal

906 96 313

mari_kristin@hotmail.com,

Petter Straumsnes Myrbakken

 

petter-m@hotmail.com

pmy004@uit.no

Laila Solberg

95189051

laila.solberg@icloud.com

Morten Tomter

954 00 458

morten-tomter@hotmail.com

 

RØDT

NAVN

TLF.PRIV.

E-postadr.

MEDLEMMER

 

 

Mats Ivan Larsen

905 04 248

mats.larsen@online.no

VARAMEDLEMMER

 

 

Berit Nymo

995 40 931

beritnymo@outlook.com

 

Øyvind Tollefsen

778 38 327

oyvind@jutulstad.no

 

Stein Skogstad

 

stesk2@online.no

May-Tove Pryneid

400 45 597

Mayapija@hotmail.com