Forsvaret er betydelig representert i Målselv kommune, og tradisjonene for samarbeid mellom Forsvaret og kommunen er lange. Målselv er landets største vertskommune for Hæren, Luftforsvaret og Alliert treningsvirksomhet, og er et av Forsvarets fremtidige hovedsatsingsområder.

Av Hærens bataljoner, er det Sambandsbataljonen, Stridstrenbataljonen, Militærpolitikompaniet og Operasjonsstøtteavdeling som holder til i Målselv, i tillegg til Hærstaben med generalinspektøren for Hæren. Bardufoss garnison huser Hæren og Luftforsvaret. Luftforsvarets flyskole, den største helikopterbasen i landet og Forsvarets høgskole holder til her. Forsvaret og Hæren er nå inne i en prosess for å få samlet alle bataljonene i én leir. Den er nå kjent som Rusta leir.

Mellom Rusta og Heggelia leir, ligger Istindportalen. Dette er et velferdbygg for Forsvaret, med Velferdstjenesten og utstyrsdepot for soldatene. Det finnes også kino, idrettshall og kiosk. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Forsvaret og Målselv kommune, og tilbyr derfor også fellesbibliotek og kulturskole.

Stortinget har vedtatt at hovedbasen for Forsvarets helikopterstruktur skal ligge på Bardufoss. Dermed skal 334- skvadronen, 337- skvadronen og 339- skvadronen legges under en felles ledelse på Bardufoss.

Helikopterbasen skal rustes opp kraftig, og Forsvaret bruker ca 600 millioner kroner til den nye basen. Pengene skal brukes til å bygge hangarer, nytt administrasjonsbygg og oppstillingsplasser for helikoptre. Arbeidet vil også føre til større investeringer i infrastrukturen på Bardufoss.

Her finner du link til Forsvarets hjemmeside