Målselv kommune er opptatt av god informasjon og åpenhet i forholdet mellom innbyggerne og forvaltningen. For Målselv kommune betyr en åpen og gjennomsiktig forvaltning at vi legger til rette for en styrking av den enkelte innbyggers rettssikkerhet, mulighet for demokratisk deltakelse og tillit til kommunen som et offentlig forvaltningsorgan.

For Målselv kommune er det viktig med et godt omdømme, som også er knyttet til offentlighet og åpenhet.

Under denne siden vil du finne