Stabsavdelingen består av økonomisjef Pål Mathisen, personal- og organisasjonssjef Ann-Eva Hanssen, skolefaglig rådgiver Tor Hågbo, og næringssjef Kjell Furu. Disse er direkte underlagt rådmannsnivået og vil ha en av kommunalsjefene som sin nærmeste overordnede. Stab skal ha mest fokus på råd og veiledning mot strategisk ledelse, men også veiledning og bidrag inn i arbeidet i fellestjenesten.