Stabsavdeling

Puslespill strategi

Stabsavdelingen består av økonomisjef Pål Mathisen, skolefaglig rådgiver Tor Hågbo, barnehagekonsulent Hilde Eriksen og næringssjef Eli Byberg. Disse er direkte underlagt rådmannsnivået og vil ha en av kommunalsjefene som sin nærmeste overordnede. Stab skal ha mest fokus på råd og veiledning mot strategisk ledelse, men også veiledning og bidrag inn i arbeidet i fellestjenesten.

Web levert av CustomPublish AS