NAV kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv.

Vi har PCer du kan benytte, og på våre sider www.nav.no finner du mye informasjon og mulighet for å

 • Registrere deg som arbeidssøker
 • Lete etter ledige jobber
 • Logge deg på ditt nav
 • Utføre pensjonsberegning m.m

Sosiale tjenester:

NAV-kontoret gir råd, veiledning og økonomisk sosialhjelp. Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet. Det er pr i dag ikke mulig å sende søknad om sosialhjelp elektronisk. Skjema finnes på NAV kontoret.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning:

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Mere informasjon finner du under Økonomisk rådgivning. Du kan også ringe 800GJELD (800 45 353) - økonomirådstelefonen i NAV.

Gjeldsrådgiver treffes på NAV kontoret hver torsdag, øvrige dager på kommunehuset på Moen.

NAV som samfunnsaktør:

NAV skal være en samarbeidspartner og pådriver for å inkludere flere i arbeid og aktivitet. Arbeidsgivere, leger, partene i arbeidslivet, brukerorganisasjoner og andre aktører har betydelig kompetanse som er viktig for NAV. På samme måte er våre metoder, verktøy og kunnskap viktig for dem.

God kontakt med arbeidsgiverne er nødvendig dersom vi skal lykkes i å få flere i arbeid og færre på passive stønader.

 • Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på nav.no eller melde det inn til oss.

 • NAV kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvike sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.

 • NAV har et bredt spekter av virkemidler  og tiltak for å beholde personer i arbeid eller for å gi innpass i arbeidslivet.

Reduserte åpningstider ved NAV Målselv-Bardu

 • Vi følger myndighetenes anbefalinger som gjelder tiltak mot smittespredning av coronaviruset, og ber om forståelse for at vi reduserer våre åpningstider.
 • NAV Målselv-Bardu har åpent for drop-in på Andselv onsdager 10-13 og på Setermoen torsdager 10-13. Vi ber om at alle vurderer om det er behov for personlig oppmøte, eller om du kan finne svar på dine spørsmål på www.nav.no som er tilgjengelig hele døgnet.
 • Har du behov for å søke om akutt økonomisk sosialhjelp kan du ringe telefonnummer 97 69 34 69.
 • Vakttelefonnummer NAV Målselv: 40 63 36 07.
 • Søknader og andre dokumenter kan leveres i grønn postkasse merket NAV Målselv (henger på stolpen).

Åpningstider (ordinære)

Mandag, onsdag, fredag: 10.00-13.00
Tirsdag, torsdag: stengt
Åpent alle dager for timeavtaler 08.00-15.00

Åpent for drop-in:
Andselv: onsdager 10-13
Setermoen: torsdager 10-13

 

Nav.no har åpent hele døgnet

 • Skriv til oss via www.nav.no/ditt nav, der kan du også lese svaret
 • Registrer deg som arbeidssøker
 • Finn ledige stillinger
 • Send søknader
 • Sjekk utbetalinger