I Målselv kommune er det statlig bevilling på Forsvarets messer.

Det er staten som har ansvar for disse bevillingene, men kommunen er satt til å foreta kontroll på skjenkestedene, og gjennomfører kunnskapsprøven for styrer og stedfortreder.

Fylkesmannen har myndighet til å gi utvidet skjenketid til Befalsmessene. De har også myndighet til i enkelte anledninger å gi skjenkebevilling i arealer i tilknytning til befalsmessene.

Dersom forsvaret skal skjenke i andre lokaler – både private og militære lokaler – må det søkes kommunen om ambulerende bevilling.

Dersom private personer låner befalsmessa til en spesiell anledning, må det også søkes kommunen om skjenkebevilling.