Spørsmål vedrørende serveringsbevilling rettes til:
Konsulent: Bjørg Johansen
Telefon: 934 68 890, eller 77 83 77 00
Epost: bjorg.johansen@malselv.kommune.no
eller postmottak@malselv.kommune

Besøksadresse: Mellombygdveien 216, 9321 Moen

Søknader sendes: Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen

Beskrivelse
Den som skal etablere og drifte et serveringssted der det foregår servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet, må ha serveringsbevilling. Bevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives. Det stilles krav til vandel for sentrale personer tilknyttet virksomheten.

Serveringsstedet skal ha en styrer som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet. Styrer må være myndig og ha gjennomført en etablererprøve. Jfr. ny serveringslov kreves ikke stedfortreder.